Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)

Általános szerződési feltételek

Bevezető rendelkezések

Ezen Üzletszabályzat feltételei lépnek hatályba a http://mohomeheszet.shopstart.hu/ webáruház termékeinek megrendelésekor.
A szerződés nyelve magyar.
A honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.   

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 
A Vásárló szerződéses partnere:
név: Horváth Zsuzsanna őstermelő továbbiakban Szolgáltató
székhely: 9754 Megyehíd Bogárdi utca 54.
adószám: 79148933-1-38
Telefonos vevőszolgálat telefonszám: 06-70-569-55-23
e-mail: info@moho-meheszet.hu
Vevőszolgálat ügyfélszolgálati ideje:hétfő - péntek: 8:00-16:00 

I. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
I.1. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás tudatos, fogyasztó általi téves értelmezéséből eredő károkért eladó felelősséget nem vállal.
I.2. Társaságunk a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges nyilvánvaló hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.
I.3. Amennyiben a honlapon szereplő információ tudatos fogyasztótól elvárható ésszerű eljárás mellett homályosnak, hiányosnak, vagy ellentmondónak tűnik, úgy javasoljuk a Szolgáltató ügyfélszolgálatának megkeresését. Ennek elmaradásából eredő hátrányos következményekért a Szolgáltató felelőséget nem vállal.
I.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron átadni, szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 
II. Regisztráció
II.1. A mohomeheszet.shopstart.hu honlapján keresztül történő megrendeléshez regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.
II.2. A regisztráció elektronikusan, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik a Szolgáltató honlapján keresztül, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen Üzletszabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs adatlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Szolgáltató jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve megrendelés) esetén a felhasználó részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.
II.3. Korábban már regisztrált felhasználók akár a kosár összeállítása előtt, akár utána a „Belépés” funkcióval, a weboldal jobb oldalán található Belépés gomb segítségével, e-mail-címük és jelszavuk beírásával tudnak bejelentkezni.
II.4. A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor megszüntetheti: ehhez először be kell lépnie felhasználónevével és jelszavával, majd a Saját fiókon belül „Regisztráció törlése” gombra kattintva törölhető a regisztráció.
II.5. A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. 

III. Megrendelés
III.1. A vásárló a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék alatti „Kosárba” gombra kattintva lehet elindítani a megrendelés feladását. Az „ugrás a kosárhoz" gombra kattintva megtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát.
III.2. Ez után ”A kosár tartalma” ablakban a szállítási mód kiválasztást követően a „Tovább gombra kattintva lehet eljutni a következő oldalra, ahol még nem regisztrált vásárlóink regisztrálhatnak, regisztrált vásárlóink pedig e-mail-címük és jelszavuk megadásával bejelentkezhetnek, de az online megrendelés regisztráció nélkül is elküldhető.A következő oldalon („Szállítási és fizetési adatok” ellenőrizhetők és/vagy javíthatók, illetve újból ellenőrizhetők a személyes, valamint a megrendelés adatai, illetve megtekinthető a megrendelés összegzése. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva lehet jóváhagyni a rendelést.
III.3. A vásárló a “Megrendelés elküldésével” kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókosárban található árucikk(ek) megvételére, és ezzel elfogadja ezen Üzletszabályzat érvényességét. A Szolgáltató a rendelés feladása után automatikusan egy kézhezvétel megerősítését tartalmazó elektronikus levelet küld, amely azt igazolja, hogy a vásárló rendelését a Szolgáltató megkapta; ez azonban nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását.
III.4. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet telefonon igazol vissza. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy „a rendelhetőként” feltüntetett, ám időközben elfogyott, hiányos, vagy nem után rendelhető termékre nem fogadja el a megrendelést, és a szerződéskötést visszautasítja, amelyről a vásárlót értesíti, az esetleges teljesített fizetés visszautalása mellett.
III.5. A megrendelés visszaigazolására a honlapon megadott szállítási héten, szállítás előtti napon kerül sor.
III.6. A megrendelés visszaigazolásával Szolgáltató és a vásárló között a visszaigazolt megrendelés és a jelen Üzletszabályzat tartalmával egyező, Szolgáltató által termelt áru(k) adásvételére irányuló szerződés jön létre. A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában – amennyiben a jelen Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik – szerződésen ezt a jogügyletet kell érteni.
III.7. A vásárló Szolgáltató Honlapján, továbbá a telefonon vagy elektronikusan leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen Üzletszabályzat, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.  

IV. Termék rendelkezésre állása
IV.1. Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, és nem pótolható, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára haladéktalanul visszautalja.
IV.2. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltató, vagy a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Szolgáltatót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető.

V. Vételár és fizetési feltételek
V.1. A weboldalon található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely Alanyi Adómentes fizetendő összeg, nem tartalmazza azonban az esetleges szállítás költségeit. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt a Szolgáltató a megrendelést követően visszaigazolja. 
V.2. A termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került. 
V.3. A megrendelt termék(ek) vételárának kifizetése történhet a termék átvételekor készpénzzel, vagy kiszállítást megelőzően bankkártyával és átutalással.
V.5. Az online fizetés menete: a megrendelés feladásakor a vásárló saját választása alapján a Barion.com oldalán keresztül bankkártyával is fizethet. A fizetés sikeréről/sikertelenségéről email tájékoztatást kap.
V.6. Átutalásos fizetés: a vásárló választása alapján átutalással is fizethet a kiszállítást megelőzően. A rendelés feladása után Vásárló e-mailben megkapja az átutaláshoz szükséges információkat. Az átutalás beérkezésének késedelme esetén Szolgáltató kinyomtatott banki igazolást is elfogad az átutalás megtörténtének igazolásaként.
V.7. A fizetés során beírt adatokat Szolgáltató nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli, és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben. 

VI. Tulajdonjog fenntartása
A kiszállított árucikk Szolgáltató tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

VII. A vásárló elállási joga
VII.1. Ha a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében.
VII.2. Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a vásárlási szerződéstől, a Szolgáltató viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. A fogyasztót  költség nem terheli.
VII.3. A Szolgáltató kizárólag eredeti, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása, és a számla vagy blokk ellenében köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás, a termék, a számla, illetve blokk sérüléséből, hiányzásából eredő költségek a vásárlót terhelik. A Szolgáltató viseli a termék visszaszolgáltatásából eredő költségeket (így az újbóli szállítás költségét). 
VII.4. A fogyasztó elállhat a visszaigazolással létrejött szerződéstől a vevőszolgálati telefonszámon (+36-70-569-55-23) megtett, vagy email címünkre küldött, (mohomeheszet.shopstart.hu) a telefonon egyeztetett szállítási napot követő 14 napig anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag. Amennyiben a fogyasztónak minősülő vásárló eláll a szerződéstől, Szolgáltató ingyenesen elszállítja a termékeket és visszatéríti a sérülésmentes, bontatlan termékek árát.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!