Adatvédelem

Adatvédelem
I. Adatkezelő: A honlap üzemeltetője, Mo-Ho Méhészet Szombathely (Horváth Zsuzsanna 9754 Megyehíd Bogárdi utca 21.) kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, a 2016/679 EU rendeletnek megfelelően. Adatkezelő elérhetőségei

II. Adatkezelés jogalapja: A http://mohomeheszet.shopstart.hu/ honlapon történő vásárlás megvalósításának alapja a vásárló (érintett) önkéntes adatszolgáltatása. Az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul mely vásárláskor létrejön adatkezelő és érintett között. Az adatszolgáltatás elmaradásának következtében a megrendelt termékek kiszállítása meghiúsul. 

III. Az adatkezelés célja:
- a vásárló kiszolgálása,
- rendelésről email küldése,
- a szállítás időpontjáról SMS küldése,
- számla és szállítólevél kiállítása,
- igény esetén online fizetés lefolytatása,
- regisztráció esetén későbbi időpontban való bejelentkezés a rendelés gyorsítása céljából,
- vásárlói igény jelzése esetén évi max. 4 db. hírlevél küldése melyről biztosított az egyszerű leiratkozás. 

IV. Kezelt adatok köre: 
Vásárlás regisztráció nélkül:
- személyes adatok: név, cím, telefonszám, email cím, áfás számla esetén számlázási név, számlázási cím és adószám.
- vásárlás adatai: tranzakció száma, dátuma és időpontja, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési módja. 

Vásárlás regisztrációval:
- személyes adatok: név, cím, telefonszám, email cím, áfás számla esetén számlázási név, számlázási cím és adószám.
- vásárlás adatai: tranzakció száma, dátuma és időpontja, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési módja.
- felhasználói adatok: regisztráció időpontja, utolsó bejelentkezés, előző rendelések megjelenítése a felhasználó részére, hírlevél kérése / elutasítása 

V. Adatkezelés időtartama:
a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év. 

VI. Adatkezelő érdekei:
Az értékesítés lefolytatásához, számlázáshoz adatkezelőnek szüksége van a IV. pontban részletezett Személyes adatokra és Vásárlás adataira. 

VII. Személyes adatok címzettjei, adattovábbítás harmadik fél részére: 
1. bankkártyás fizetés esetén az ErsteBank ZRT. () részére továbbításra kerül: a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja. A bankkártya adatait kizárólag a ErsteBank kezeli.
A rendelések kiszállítását Mo-Ho Méhészet végzi ezért szállító cég részére adattovábbítás nem szükséges. 

VIII. Adatbiztonság:
A honlap rendszerének egyedi fejlesztésű védelme van.A kezelt adatok megtekintésére használt számítógép mindig a legfrissebb OSX operációs rendszert és annak beépített tűzfalát futtatja.A http://mohomeheszet.shopstart.hu/ honlapon jegyzett adatok technikai biztonságát folyamatosan ellenőrzi és nyomon követi a kiszolgáló szerver üzembentartója. Adatbázisba való betörési kísérlet esetén azonnal értesíti adatkezelőt, az érintettet, a hatóságokat, és a hatályos jogszabályok alapján eljár. 

IX. Az érintett hozzájárulása:
A rendelés során kipipálva az "Elolvastam és elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot" sort, a vásárló az adatvédelmi nyilatkozattal egyetért, a benne foglaltakhoz beleegyezését adja. 

X. Adatvédelemmel kapcsolatos reklamáció, tájékoztatás kérése, hozzájárulás visszavonása:
- Érintett bármikor kérheti adatkezelőtől az adatainak törlését, módosítását a webshop adatbázisában a info@moho-meheszet.hu email címen jelezve igényét. Érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását, kérheti adatai kezelésének korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen. Érintett a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be.
- Érintett tájékoztatást kérhet adatkezelőtől a róla kezelt adatokról. Adatkezelő a kezelt adatokat gépen olvasható formátumban kiadja melyeket érintett szabadon felhasználhat.
- Érintett a bankkártyás fizetéshez szükséges, vásárláskor megadott adataival kapcsolatban a ErsteBank ZRT-t keresheti meg.

A webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.